Начална дата и час: 24.03.2021 13:00
Крайна дата и час: 24.03.2021 16:00
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Емануела Балевска, съдия, ВКС
Целева аудитория: Съдии от окръжните и апелативните съдилища, разглеждащи въззивни производства по граждански дела
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук