Начална дата и час: 26.04.2021 00:00
Крайна дата и час: 17.05.2021 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Доц. Васил Пандов, СУ "Св. Климент Охридски"
Целева аудитория: съдии и съдебни помощници от гражданските отделения на съдилищата
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук