Начална дата и час: 15.06.2021 00:00
Крайна дата и час: 29.06.2021 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: доц. Васил Пандов, СУ "Св. Климент Охридски"
Целева аудитория: магистрати, съдебни помощници, прокурорски помощници, ДСИ, съдии по вписванията
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук