Начална дата и час: 27.09.2021 00:00
Крайна дата и час: 11.10.2021 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Тематична област: Гражданско право и процес
Описание: Обучението е в смесена форма - електронно обучение с присъствена среща на 12.10.2021 г.
Целева аудитория: магистрати, съдебни помощници; препоръчително е включване и в последващо присъствено обучение на тема “Споразуменията за избор на български съдилища по граждански и търговски дела - източници на правна уредба, практика на Съд на ЕС", което ще се проведе на 12.10.2021г в гр. София
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук