Начална дата и час: 05.10.2021 00:00
Крайна дата и час: 07.11.2021 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Преподаватели и модератори: Камелия Маринова, съдия, ВКС
Описание: Обучението е в смесен формат - електронно обучение с присъствена среща, за чиято конкретна дата ще бъдете уведомени впоследствие.
Целева аудитория: съдии, съдебни помощници и съдебни служители от гражданските съдилища
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук