Изданието е изготвено от екип от международни експерти с участието на професор Леди Бианку, съдия в Европейския съд по правата на човека през периода 2008 – 2017 г. Ръководството е разработено и преведено на български език по Програмата за върховенство на закона в Югоизточна Европа на фондация "Конрад Аденауер" и е насочено към укрепване капацитета на националните магистрати и адвокати за ефективен отговор на предизвикателствата, свързани с прилагането и защитата на основните права по време на пандемия. Идентифицирани са най-често срещаните нарушения на Европейската конвенция на правата на човека в кризисната ситуация, както и институционалните и процедурните гаранции за защита на правата на човека.

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване.