Ресурсът включва Distance Learning Handbook 2020 - наръчник, изготвен от Европейската мрежа за съдебно обучение, и частичен работен превод на български език. 

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване.