Актуализирано издание на Наръчника по европейско право в областта на убежището, границите и имиграцията.

Агенция на Европейския съюз за основните права

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване.