Начална дата и час: 23.04.2021 00:00
Крайна дата и час: 28.04.2021 00:00
Вид събитие: регионално обучение
Преподаватели и модератори: Владимир Димитров - приложен администратор, "Информационно обслужване" АД
Целева аудитория: Обучението е по Програмата за регионално обучение и е предназначено за магистрати и служители от РС и ОС Враца

Заявяване на участие: Тук