Начална дата и час: 11.05.2021 00:00
Крайна дата и час: 09.06.2021 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Граматика
Преподаватели и модератори: д-р Татяна Жилова, Съдия, Административен съд София - град доц. Владислав Миланов, Преподавател, СУ "Св.Климент Охридски"
Целева аудитория: съдебни служители от ПРБ
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Заявяване на участие: Тук