Начална дата и час: 11.05.2021 00:00
Крайна дата и час: 09.06.2021 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Заявяване на участие: Тук