Начална дата и час: 22.06.2021 11:00
Крайна дата и час: 22.06.2021 13:30
Вид събитие: Уебинар
Тематична област: Международно сътрудничество по наказателни дела
Описание: На уебинара ще бъдат разгледани въпроси в областта на международната правна помощ, екстрадицията, мерките за пробация, третирането на финансови глоби и приходи от престъпления след края на преходния период – с акцент върху актуалните промени и практическото приложение
Целева аудитория: съдии, прокурори и следователи

Заявяване на участие: Тук