Начална дата и час: 14.06.2021 09:00
Крайна дата и час: 02.07.2021 23:55
Вид събитие: електронно обучение
Преподаватели и модератори: Николай Ангелов, съдия в Административен съд София-град
Целева аудитория: експерти-юристи от структурите на ЕСИФ и съдебни служители и експерти от органите на съдебната власт, ангажирани с изпълнението и управлението на проекти, финансирани от ЕСИФ
Място на провеждане / институция: НИП

Заявяване на участие: Тук