Начална дата и час: 19.07.2021 00:00
Крайна дата и час: 31.07.2021 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Целева аудитория: Служители "Връзки с обществеността" от администрация на съдилищата
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук