Начална дата и час: 29.06.2021 10:00
Крайна дата и час: 29.06.2021 14:00
Вид събитие: Уебинар
Тематична област: Европейско право
Преподаватели и модератори: съдия Александър Арабаджиев от Съда на Европейския съюз
Целева аудитория: съдии, прокурори, следователи, кандидати за младши магистрати.