Начална дата и час: 24.06.2021 00:00
Крайна дата и час: 04.07.2021 23:55
Вид събитие: Форум
Преподаватели и модератори: проф. Васил Атанасов - ръководител на Химикотоксилогична лаборатория, Военно-медицинска академия, Владимир Николов - окръжен прокурор, ОП Плевен
Описание: Дискусионният форум е насочен преимуществено към участниците в обученията: "Експертиза на алкохол и упойващи вещества при водачите на МПС" (2017 г.), "Новата наредба (Наредба № 1 / 2017 г.) за установяване употребата на алкохол и наркотици от водачи на МПС: основни положения и особености" (2017 г.), "Изследване на алкохол и наркотични вещества при водачи на МПС: експертизи, проблеми и практика" (2019, 2020 г.). При проявен интерес - моля отбележете "Абониране" към събитието в ИСУПО или пишете на адрес: y.andreeva@nij.bg.
Обучителни цели: 1. Представяне и обсъждане на казуси от практиката на участниците, за разрешаването на който са използвани знанията, придобити в проведените обучения по темата; 2. Обмен на практика между участници и преподаватели;
Очаквани резултати: Проведена оценка на степента, до която участниците прилагат наученото по време на обучение, когато се върнат на работа (ниво 3 по скалата на Къркпатрик)
Целева аудитория: Съдии, прокурори, следователи и др. представители на професионалната общност, участващи в процеса на установяване на употребата на алкохол и наркотични вещества. Форумът е приоритетно насочен към завършилите предходни обучения по темата.
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София