Начална дата и час: 23.06.2021 09:30
Крайна дата и час: 23.06.2021 12:30
Вид събитие: Дискусия
Преподаватели и модератори: гл. ас. д-р Мирослава Манолова, преподавател по наказателно право в Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“; доц. д-р Екатерина Салкова, ръководител на секция „Наказателноправни науки“ на Института за държавата и правото към БАН; Лилия Качорева, член на българския екип на международен проект Cross Justice; Диляна Божанова, член на българския екип на международен проект Cross Justice; Христо Константинов, ръководител на българския екип на международен проект Cross Justice;
Описание: В рамките на проект CrossJustice (Програма „Правосъдие“, финансирана от Европейската комисия, Грантово споразумение № 847346) се разработва свободно достъпна онлайн платформа (https://crossjustice.eu/bg/index.html) за подпомагане на ефективното упражняване на процесуалните права на лицата, обвинени или заподозрени в извършване на престъпление. Платформата e насочена главно към практикуващи юристи – съдии, прокурори, следователи и адвокати, но e полезна също така и за студенти по право, НПО и всички граждани на ЕС.
Обучителни цели: Представяне на платформата CrossJustice
Целева аудитория: съдии, прокурори, следователи и други практикуващи юристи
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук