Електронен бюлетин на НИП

В базата данни "Електронен бюлетин на НИП" е включена цялата периодика на изданието.


        
 
Година на издаване:
Брой на изданието:
Връзка към изданието:
Ключови думи:

Година на издаване: 2018
Брой на изданието: Брой 1
Заглавна страница на изданието: Заглавна страница
Връзка към изданието: PDF документ е-Newsletter_NIJ_Broi_1.pdf
Допълнителни връзки:
Ключови думи:

Първи брой

Ден на юриста

Юристи на сцената

ТЕМИС

Начално и въвеждащо обучение

Текущо обучение и международен обмен на магистрати

Сътрудничество с ВАС

Тематични дни

Етикети:

Година на издаване: 2019
Брой на изданието: Брой 2
Заглавна страница на изданието: Заглавна страница
Връзка към изданието: PDF документ е-Newsletter_NIJ_Broi_2.pdf
Допълнителни връзки: PDF документ Analiz е-Newsletter_NIJ_Broi_2.pdf.pdf
Ключови думи:

Задължително първоначално обучение

ТЕМИС

Магистрати-наставници

Сравнителен анализ на обучението в европейски школи за магистрати

Етикети:

Година на издаване: 2020
Брой на изданието: Брой 3
Заглавна страница на изданието: Заглавна страница
Връзка към изданието: PDF документ е-Newsletter_NIJ_Broi_3.pdf
Допълнителни връзки:
Ключови думи:

Дигитално съдебно обучение

Методика на дигиталното съдебно обучение

Етикети:

Година на издаване: 2021
Брой на изданието: Брой 4
Заглавна страница на изданието:
Връзка към изданието: PDF документ е-Newsletter_NIJ_Broi_4.pdf
Допълнителни връзки:
Ключови думи:

Европейска перспектива на съдебното обучение

Етикети:

Година на издаване: 2021
Брой на изданието: Брой 5
Заглавна страница на изданието: Заглавна страница
Връзка към изданието: PDF документ е-Newsletter_NIJ_Broi_5.pdf
Допълнителни връзки:
Ключови думи:

Законност по чл. 64, ал. 2 от НК

Приобщаване на обвинения и свидетелски показания

Съдебно следствие

Видове защита

Отегчаващи вината обстоятелства

Смекчаващи вината обстоятелства

Индивидуализация на наказанието

Вътрешно убеждение

Етикети: