Започва новата учебна година в Портала за електронно обучение на НИП

 
Снимка на Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Започва новата учебна година в Портала за електронно обучение на НИП
от Портал за електронно обучение на НИП - Новини - четвъртък, 15 септември 2016, 11:06
 

От м. септември 2016 г. Порталът за електронно обучение на НИП предлага нова визия на своите потребители.

Целта е да се постигне модернизиране на електронните ресурси, повишаване качеството на обученията и удовлетвореността на участниците.

Предоставено е обновено ръководство за работа със системата за електронно обучение, както и непрекъсната методическа и техническа помощ за всички потребители на сайта.