Календар на обученията 2017 г. и електронна заявка за участие

 
Снимка на Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Календар на обученията 2017 г. и електронна заявка за участие
от Портал за електронно обучение на НИП - Новини - четвъртък, 29 декември 2016, 11:01
 

В Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието е публикуван график за електронните обучения за 2017 г. 

В рамките на проектните инициативи (по Оперативна програма "Добро управление" и други проектни инициативи) предстои да бъдат публикувани допълнителни електронни обучения. 

Заявяване за участие в електронни обучения се извършва чрез онлайн заявка