Новоразработени електронни обучения по Оперативна програма "Добро управление"

 
Снимка на Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Новоразработени електронни обучения по Оперативна програма "Добро управление"
 

Националният институт на правосъдието Ви кани да вземете участие в следните електронни обучения, разработени в рамките на проект № BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

„Актуални въпроси в съдебната практика при спорове, свързани с владение и придобивна давност”

Период на провеждане: 04.04 – 02.05.2017 г.

Целева група: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ

За да заявите желанието си за участие в обучението трябва да попълните заявка за участие в срок до 03.04.2017 година.

Лицe за контакт: г-жа Корнелия Кирилова, тел. 02 9359161, k.kirilova@nij.bg  

 

„Съвременни аспекти на пробацията. Стандарти и процедури при изпълнението и”

Период на провеждане: 11.04 – 29.05.2017 г.

Целева група: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК

За да заявите желанието си за участие в обучението трябва да попълните заявка за участие в срок до 05.04.2017 година.

Лицe за контакт: г-жа Валентина Караганова, тел. 02 9359123, v.karaganova@nij.bg

(Редактирано от Янислава Андреева - експерт ЕО - оригинала публикация петък, 17 март 2017, 13:38)