Ново електронно обучение на административноправна тематика

 
Снимка на Зина Филчева
Ново електронно обучение на административноправна тематика
от Зина Филчева - сряда, 17 май 2017, 13:00
 

На 25 май стартира новото електронно обучение "Защита на потребителите - административноправни аспекти".

Обучението е с продължителност до 11 юни 2017 г. и засяга проблемите при издаване и оспорване на заповеди от председателя на Комисията за защита на потребителите за забрана прилагането на нелоялни практики,  на такива на  контролните органи за налагане на мерки, свързани с общата безопасност на стоките и услугите, както и  административнонаказателно производство при нарушаване забраната за нелоялни търговски практики.

Преподавател е съдия Антоанета Аргирова от Административен съд София-град.

Обучението е насочено към административните съдии, както и към всички заинтересувани от материята.

Заявка за участие може да попълните от тук