Очакваме Ви!

 
Снимка на Зина Филчева
Очакваме Ви!
от Зина Филчева - петък, 25 август 2017, 15:39
 

На 19.09.2017 година (вторник) стартират две нови електронни обучения:

1. "Управление на съдебната администрация", период на провеждане: 19.09 - 24.10.2017 г.

Преподавател: Александър Николов - главен секретар на ВАС

Целева група на обучението са съдебни помощници и служители, лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ, начало на заявяването: 07.06.2017

 

2. "Съдебна практика по ЗУСЕСИФ", период на провеждане: 19.09 - 24-10.2017 г. Преподавател: Мирослава Георгиева - съдия, ВАС

Целева група на обучението са магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ, начало на заявяването: 07.06.2017 г.

Очакваме Вашите електронни заявки за участие в обучението!

Ще се радваме да работим заедно!

 

Също имаме удоволствието да Ви поканим за записване в електронното обучение "Правни проблеми в областта на енергетиката" с период на провеждане: 07.11.2017 - 01.12.2017

Преподавател: Капка Георгиева - СУ "Св. Климент Охридски"

Целева група на обучението са магистрати и лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ, начало на заявяването: 01.06.2017 г.