Ново електронно обучение с гражданскоправна тематика

 
Снимка на Зина Филчева
Ново електронно обучение с гражданскоправна тематика
от Зина Филчева - четвъртък, 12 октомври 2017, 12:52
 

На 17 октомври 2017 г. започва новоразработеното електронно обучение на тема "Неравноправни клаузи в потребителските договори - актуални въпроси в практиката на ВКС и СЕС".
Обучението е с продължителност до 20 ноември 2017 г. и ще направи аналитичен преглед на актуалната практика на Върховния касационен съд и Съда на ЕС относима към неравноправните клаузи в договорите за потребителски кредит, както и в общите условия на договорите на операторите на далекосъобщителни услуги (мобилните оператори) и доставчиците на електроенергия и топлинна енергия.
Преподаватели в курса са съдия Анжелина Христова-Борисова и съдия Красимир Машев от Софийския апелативен съд.
Обучението е насочено към съдии, разглеждащи граждански дела, и съдебни помощници.
Заявка за участие може да попълните от тук