Нови електронни обучения

 
Снимка на Зина Филчева
Нови електронни обучения
от Зина Филчева - сряда, 25 октомври 2017, 16:53
 

През м.ноември и декември, НИП предлага на Вашето внимание следните обучения в нови електронни форми: 

1. „Обжалване на насоките за кандидатстване по ЗУСЕСИФ”, период на провеждане: 13.11-01.12.2017 г., предназначено за административни съдии, съдебни служители и лица по чл. 249, ал.1, т.2 ЗСВ, начало на заявяването: 25.10.2017 г. Обучението се осъществява във формат „онлайн форум“ (преподавателят предоставя кратко изложение по конкретен проблем, поставя актуални въпроси и модерира форума). Заявяване на участие става чрез попълване на електронна заявка

Край на заявяването 06.11.2017 г.

 

2. „Новата наредба (Наредба № 1 / 2017 г.) за установяване употребата на алкохол и наркотици от водачи на МПС: основни положения и особености”, период на провеждане: 20.11-8.12.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК, начало на заявяването: 25.10.2017 г. Обучението се осъществява във формат „онлайн форум“ (преподавателят предоставя кратко изложение по конкретен проблем, поставя актуални въпроси и модерира форума). Заявяване на участие става чрез попълване на електронна заявка.

Край на заявяването 15.11.2017 г.

 

3. “Административният договор в здравеопазването”, период на провеждане: 04.12  - 10.12.2017 г., предназначено за съдии, съдебни служители и лица по чл. 249, ал.1, т.2 ЗСВ. Начало на заявяването: 25.10.2017 г. Обучението се осъществява във формат „работа с казуси“ (преподавателят избира интересен и актуален казус (приключило дело) от своята практика, който поставя за разглеждане от участниците. Провежда се с цел уеднаквяване на практики и подходи). Участието се заявява чрез попълване на електронна заявка.

Край на заявяването: 30.11.2017