Обучение относно ролята на националния съдия по дела, свързани с държавни помощи

 
Picture of Дорина Христова
Обучение относно ролята на националния съдия по дела, свързани с държавни помощи
by Дорина Христова - Tuesday, 16 January 2018, 9:28 AM
 

В рамките на проект "Надграждащо електронно обучение за национални съдии за работа по дела, свързани с държавни помощи", финансиран от Европейската комисия, Националният институт на правосъдието в партньорство с Академията за европейско право (ERA) предлага на Вашето внимание електронно обучение за самоподготовка на тема "Променящата се роля на националния съдия в практиката по решаване на дела за държавни помощи в контекста на правото на ЕС". Обучението е на английски, немски и френски език и е достъпно на следния адрес: http://www.state-aid-online.eu/

(Редактирано от Зина Филчева - оригинала публикация Thursday, 18 January 2018, 13:44)