На 20 март стартира ново обучение за административни съдии

 
Снимка на Зина Филчева
На 20 март стартира ново обучение за административни съдии
от Зина Филчева - понеделник, 12 март 2018, 13:28
 

"Съдебен контрол върху актовете, издавани от Националната експертна лекарска комисия и другите органи на медицинската експертиза"

Срок на обучението: 20.03-10.04.2018 

Преподавател: съдия Румяна Папазова, Върховен административен съд

Заповядайте!