ЕО "Принудителни административни мерки по ЗДвП" е с променен период на провеждане

 
Снимка на Зина Филчева
ЕО "Принудителни административни мерки по ЗДвП" е с променен период на провеждане
от Зина Филчева - сряда, 11 април 2018, 10:14
 

Уважаеми участници, 

Обявеното за провеждане в периода 17.04 - 27.04.2018 г. обучение "ПАМ по ЗДвП", ще се проведе в периода 02 - 12.05.2018 г. Всички, подали заявка за участие в обучението са одобрени, поради което не се налагат последващи действия от Ваша страна.