На вниманието на председателите на административните съдилища

 
Снимка на Зина Филчева
На вниманието на председателите на административните съдилища
от Зина Филчева - вторник, 17 април 2018, 13:37
 

ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ, ЧЕ СЪБИТИЕТО "ПРАВНИ АСПЕКТИ НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" СЕ ОТНАСЯ САМО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ И ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИТЕ В ПОКАНАТА ЛИЦА. 

 

Приложено, изпращам практическа информация за кръглата маса.

Моля, при изявено желание за участие, попълнете електронната заявка, към която има линк по-горе и потвърдете на z.filcheva@nij.bg желанието си за ползване на нощувка на 26.04.2018 г.

Благодаря и прекрасен ден!