Покана за участие в ЕО "“Съдебно-медицински и правни аспекти на телесните увреждания”

 
Снимка на Зина Филчева
Покана за участие в ЕО "“Съдебно-медицински и правни аспекти на телесните увреждания”
от Зина Филчева - четвъртък, 4 октомври 2018, 14:36
 
 
Националният институт на правосъдието Ви кани да вземете участие в електронно обучение
“Съдебно-медицински и правни аспекти на телесните увреждания”! Обучението е организирано по проект BG05SFOP001-3.002-0002 „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

 

Обучението ще се проведе в периода 12.11 - 03.12.2018 г. и преподаватели в него ще бъдат водещи български експерт и магистрати с доказана експертиза в областта. 

Очакваме Вашите електронни заявки за участие, като за въпроси моля да се обръщате към г-жа Зина Филчева, програмен координатор, дирекция "Електронно обучение и информационни ресурси", тел. (02) 9359 001, електронна поща: z.filcheva@nij.bg. Моля, попълвайте електронни заявки на посочения  адрес за електронни дистанционни обучения.