Покана за включване в уебинари, организирани от Европейската мрежа за съдебно обучение

 
Снимка на Янислава Андреева
Покана за включване в уебинари, организирани от Европейската мрежа за съдебно обучение
от Янислава Андреева - четвъртък, 22 ноември 2018, 10:15
 

  

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието,

Европейската мрежа за съдебно обучение отвори за регистрация три онлайн семинара (уебинари).

Уебинарите се провеждат на английски език, а регистрацията е лесна и не отнема време. 

Темите и допълнителна информация ще намерите по-долу и в линка за регистрация: 

РЕГЛАМЕНТ БРЮКСЕЛ I – ПРЕРАБОТЕН: НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Понеделник, 3 декември 2018 г., 10:00  - 11:30 (Централно европейско време)

Регламент Брюксел I (44/2001) и неговата преработена версия (1215/2012, известна като Брюксел I a или Брюксел Ibis) са добре познати и често прилагани при граждански дела с трансгранични елементи. 

Преработеният регламент е в сила от почти четири години, а националните съдии отправят много и различни въпроси към Съда на ЕС. 

Настоящият уебинар ще разгледа последните промени в Регламента, касаещи законодателната част и съдебната практика, както и въпроси, свързани с обхвата, правилата за компетентност, режима за признаване и изпълнение и съдебното сътрудничество.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Съдии и прокурори, с опит в областта на съдебно сътрудничество по граждански дела.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК: https://meet51996584.adobeconnect.com/ejtn-events/event/event_info.html

 

ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЮРИСТИ

Сряда, 5 декември 2018 г., 2:00 - 3:30 (Централно европейско време)

 Уебинарът има за цел да допринесе за по-добро разбиране на законодателната рамка на трансграничното събиране на доказателства в ЕС (Взаимна правна помощ и Взаимно признаване), както и възможностите и предизвикателствата, свързани с прилагане на Директивата относно Европейската заповед за разследване (ЕЗР).

Ще бъде направен преглед на основните промени в Директивата относно ЕЗР с цел повишаване на осведомеността по практически въпроси, които могат да възникнат във връзка с правата и задълженията на издаващата и изпълняващата държава-член, как да се улесни използването на ЕЗР при искане за някои следствени действия в друга държава членка (примери и стандартен формуляр).

 ЦЕЛЕВА ГРУПА

Съдии и прокурори, с опит в областта на съдебно сътрудничество по наказателни дела и трансгранични разследвания и наказателни преследвания.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК: https://meet51996584.adobeconnect.com/eio-practice/event/event_info.html

  

ИМУЩЕСТВЕН РЕЖИМ МЕЖДУ СЪПРУЗИ И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ РЕГИСТРИРАНИ ПАРТНЬОРСТВА 

Четвъртък, 13 декември 2018 г., 2:00 - 3:30 (Централно европейско време)

На 29 януари 2019 г. ще влязат в сила двата регламента на ЕС относно имуществения режим между съпрузи и имуществените последици на регистрираното партньорство. Всеки съдия по семейни дела в Европа ще бъде обвързан от тези инструменти, когато бракът или регистрираното партньорство имат трансгранично измерение.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Съдии и прокурори, с опит в областта на съдебното сътрудничество по семейни дела.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК:  https://meet51996584.adobeconnect.com/matrimonial-property/event/event_info.html