Обявени обучения по проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП" за март и април 2019 г.

 
Снимка на Янислава Андреева
Обявени обучения по проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП" за март и април 2019 г.
от Янислава Андреева - вторник, 5 март 2019, 19:57
 

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на НИП, 

В рамките на проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Националният институт на правосъдието организира следните обучения в електронна среда през март и април 2019 година: 

1. „Контрол, отговорност и санкции в здравноосигурителната система – актуално законодателство и практика на съдилищата", дата: 11.03 – 20.03.2019 г., аудитория: съдии, разглеждащи административни дела, прокурори, следователи, съдебни помощници, подпомагащи административни съдии, прокурорски помощници, съдебни служители, които работят с материята, разследващи органи по НПК, начало заявяване: 20.02.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат работа с казуси.

Лице за контакт: Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg

2. „Принудителни административни мерки по ЗДДС", дата: 25.03 – 31.03.2019 г., аудитория: магистрати и лица по чл. 249 ЗСВ, начало заявяване: 20.02.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат видеоурок и изисква достъп до видеоресурси през YouTube.

Лице за контакт: Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg

3. „Наказателноправни аспекти на домашното насилие", дата: 1.04 – 25.04.2019 г., аудитория: лица по чл. 249 ЗСВ, разследващи полицаи, адвокати, начало заявяване: 20.02.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат онлайн форум.

Лице за контакт: Лилия Иванова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 104; l.ivanova@nij.bg;

4. „Промяна на вписаното основание за уволнение в трудовата книжка при незаконосъобразна заповед за прекратяване на ТПО", дата: 8.04 – 12.04.2019 г., аудитория: магистрати и съдебни служители, начало заявяване: 20.02.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат работа с казуси.

Лице за контакт: Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg

5. „Европейски стандарти за защита на личните данни", дата: 15.04 – 19.04.2019 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249 ЗСВ, начало заявяване: 20.02.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат работа с казуси.

Лице за контакт: Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg

6. „Отговорността на държавата за вреди, настъпили от нарушение правото на Европейския съюз и ЗОДОВ - връзка, приложение и перспектива", дата: 15.04 – 25.04.2019 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249 ЗСВ, начало заявяване: 20.02.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат електронна общност за дискусия.

Лице за контакт: Светла Тодорова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 104; todorova@nij.bg;

 

Участието си в обученията може да заявите чрез попълване на електронна заявка.