Дистанционно обучение в електронна среда "Принудителни административни мерки по Закона за данък добавена стойност"

 
Снимка на Янислава Андреева
Дистанционно обучение в електронна среда "Принудителни административни мерки по Закона за данък добавена стойност"
от Янислава Андреева - вторник, 12 март 2019, 17:43
 
В периода 25.03 – 31.03.2019 г. ще бъде проведено дистанционно обучение в електронна среда на тема "Принудителни административни мерки по ЗДДС". Обучението се осъществява по проекта  "ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП".
 
Преподавател в обучението е съдия Юлия Тодорова от Върховния административен съд.  В рамките на учебния план на обучението ще бъде обсъдена актуалната практика на административните съдилища и Съда на ЕС по данъка върху добавената стойност.
 
Обучението е предназначено за магистрати, съдебни помощници и други представители на професионалната общност  съгласно чл. 249 от ЗСВ.
 
Участниците в обучението следва да попълнят  електронна заявка в срок до 20.03.2019 г. 
 
Лице за контакт: Зина Филчева, програмен координатор в дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси“, ел. поща: z.filcheva@nij.bg, тел. 02 9359 001.