Обучения по проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“ през м. май 2019 г.

 
Снимка на Янислава Андреева
Обучения по проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“ през м. май 2019 г.
от Янислава Андреева - четвъртък, 28 март 2019, 21:19
 

В рамките на проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Националният институт на правосъдието организира следните обучения в електронна среда през месец май 2019 година: 

  1. "Гражданскоправни аспекти на телесните увреждания", дата: 13 - 19.05.2019 г., аудитория: Магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249 от ЗСВ, които работят с материята, разследващи органи по НПК, начало заявяване: 28.03.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат онлайн форум.

Лице за контакт: Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg, Лилия Иванова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 029359 104, l.ivanova@nij.bg

  1. "Условно предсрочно освобождаване", дата: 13.05 - 3.06.2019 г., аудитория: Съдии, прокурори, следователи, разследващи органи по НПК, начало заявяване: 28.03.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат работа с казуси.

Лице за контакт: Янислава Андреева – програмен ръководител, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 162, y.andreeva@nij.bg, Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg

 3."Обжалване на насоките за кандидатстване по ЗУСЕСИФ", дата: 1.05 – 15.05.2019 г., аудитория: административни съдии, съдебни помощници в административните съдилища, съдебни служители, начало заявяване: 28.05.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат онлайн форум.

Лице за контакт: Лилия Иванова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 104; l.ivanova@nij.bg;

Участието си може да заявите чрез попълване на електронна заявка