Възможност за включване в електронно обучение

 
Снимка на Янислава Андреева
Възможност за включване в електронно обучение
от Янислава Андреева - вторник, 30 април 2019, 13:14
 

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на НИП,

Имате възможност да се включите в обучението в електронна среда "Обжалване на насоките за кандидатстване по ЗУСЕСИФ" (2.05 – 15.05.2019 г.). Участието си може да заявите чрез попълване на електронна заявка в срок до 2.05.2019 г., 17:30 ч. 

През месец май 2019 год. в рамките на проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Националният институт на правосъдието организира още 2 обучения в електронна среда: 

1. "Гражданскоправни аспекти на телесните увреждания", дата: 13 - 19.05.2019 г., аудитория: Магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249 от ЗСВ, които работят с материята, разследващи органи по НПК; 

2. "Условно предсрочно освобождаване", дата: 13.05 - 3.06.2019 г., аудитория: Съдии, прокурори, следователи, разследващи органи по НПК; 

Пожелаваме Ви успехи!