ИНОВАТИВНИ ФОРМАТИ НА ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП" ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА

 
Снимка на Янислава Андреева
ИНОВАТИВНИ ФОРМАТИ НА ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП" ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА
от Янислава Андреева - сряда, 18 септември 2019, 17:37
 

ИНОВАТИВНИ ФОРМАТИ НА ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП“ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА

 

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието,

В периода 1.10 – 20.12.2019 г. Националният институт на правосъдието организира провеждането на дистанционни обучения в иновативни формати в електронна среда. Обученията ще се реализират по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансирани от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Тематиките на обученията са определени в съответствие с начина на изпълнение на дейност 6 "Въвеждане на нови форми на обучение в електронна среда" по проекта. При тяхното идентифициране са използвани насоките на съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, включени в разработването на анализи и годишни планове на дистанционните обучения в НИП, осъществени по проект "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието".

Планираните през периода електронни дистанционни обучения са:

  1. "Вербална/невербална комуникация", дата 01.10 - 08.10.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 23.09.2019 г., формат на провеждане: уебинар;
  2. "Индивидуализация на тежките наказания: дългосрочно лишаване от свобода, доживотен затвор и доживотен затвор без право на замяна", дата 15.10 – 19.11.2019 г., предназначено за магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ  и разследващи органи, съгласно НПК, начало на заявяване: 16.08.2019 г., край на заявяване: 7.10.2019 г., формат на провеждане: онлайн форум;
  3.  "Съдебно-медицински и правни аспекти на телесните увреждания", дата 15.10 - 15.11.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 07.10.2019 г., формат на провеждане: електронна общност за дискусия;
  4. "Възстановително правосъдие", дата 22.10 - 19.11.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 14.10.2019 г., формат на провеждане: електронна общност за дискусия;
  5. "Предизвикателствата на Орхуската конвенция в правоприлагането", дата 05.11 - 19.11.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 6.09.2019 г., край заявяване: 31.10.2019 г., формат на провеждане: работа с казуси;
  6. "Престъпления против правосъдието" (част втора), дата 11.11 - 02.12.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ; не се изисква задължително преминаване на първа част от обучението, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 04.11.2019 г., формат на провеждане: електронна общност за дискусия;
  7. "Особени правила за непълнолетни. Разпит на непълнолетни", дата 12.11- 09.12.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 16.09.2019 г., край заявяване: 04.11.2019 г., формат на провеждане: електронна общност за дискусия;
  8. "Несеквестируемост и разпределение", дата 12.11 - 10.12.2019 г., предназначено за съдии, ДСИ и други лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 04.11.2019 г., формат на провеждане: електронна общност за дискусия;
  9.  "Изследване на алкохол и наркотични вещества при водачи на МПС: експертизи, проблеми и практика", дата: 12.11 – 03.12.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 ЗСВ, начало заявяване: 13.09.2019 г., край заявяване: 13.10.2019 г., формат на провеждане: онлайн форум;
  10. "Имуществени отношения между съпрузите. Нови моменти в правото на ЕС. Актуални проблеми, свързани със защита правата на децата и родителската отговорност. Производство по чл. 127а СК", дата 15.11 - 6.12.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 4.11.2019 г., формат на провеждане: онлайн форум.

Повече информация за посочените обучения можете да намерите в раздел "График на обученията", подраздел "Преглед на обученията" или в Портала за електронно обучение на НИП.

Заявка за участие в обученията се подава в указания срок или до запълване на местата на адрес: https://goo.gl/forms/acCtP0NOO2NVxKFd2