ВАЖНО

 
Снимка на Зина Филчева
ВАЖНО
от Зина Филчева - вторник, 8 октомври 2019, 10:27
 

Съгласно чл. 51, ал. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност в НИП подборът на участниците във всяко обучение се осъществява на базата на учебното му съдържание, като могат да бъдат поставени ограничения, произтичащи от специфичните цели на учебния процес, предходни участия в същата дейност или в обученията за съответната година, както и да бъдат отчетени други условия, включително и във връзка с изпълнението на европейски или международни проекти.

Поради горното, молим при заявяване за обучение да отчитате факта, че сте участвали в него, а при съмнение да се свържете с координатора на обучението за изясняване на обстоятелствата по участието Ви и предмета на обучението. 

Благодарим предварително! 

Екип "Електронно обучение"