Възможност за включване в електронни дистанционни обучения

 
Снимка на Янислава Андреева
Възможност за включване в електронни дистанционни обучения
от Янислава Андреева - понеделник, 28 октомври 2019, 16:00
 

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение, 

Информираме Ви, че можете да подадете заявки за участие в обучението "Закриване на част от предприятието", което ще се проведе в периода 4 - 25.11.2019 година. Обучението се осъществява по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г. Целева група на обучението са: магистрати, съдебни помощници, други лица по чл. 249 ЗСВ. 

Темите, включени в обучението, са: 

1. "Закриване на предприятието или неговото преустройство"

2. "Кога е налице закриване на част от предприятието – чл. 328 ал. 1 т. 2 пр.1 от КТ? Разграничение с хипотезата „съкращаване в щата”.

Очакваме заявката Ви за обучението "Закриване на част от предприятието" в срок до 1.11.2019 г. 

Все още има свободни места за обучението "Предизвикателствата на Орхуската конвенция в правоприлагането", което ще се проведе в периода 5-19.11.2019 г. Обучението включва теоретично изложение по проблемите на правоприлагането и Орхуската конвенция и работа по казус, подготвен от преподавателя. Предвидена е възможност за поставяне на въпроси, казуси и обмен на идеи по темата от участниците в обучението във форум.

Очакваме заявката Ви за обучението "Предизвикателствата на Орхуската конвенция в правоприлагането" в срок до 4.11.2019 г. 

Заявките се подават на адрес: https://goo.gl/forms/acCtP0NOO2NVxKFd2

Надяваме се, че предлаганите електронни дистанционни обучения за интересни и полезни за Вас!