Свободен достъп до материалите към електронните курсове, разработени по програма “HELP в 28”

От 2006 г. Националният институт на правосъдието (НИП) е член на Мрежата на програма HELP, в рамките на която ефективно си сътрудничи със Съвета на Европа и другите съдебни обучителни школи в Европа. В резултат от това ползотворно сътрудничество до момента са преведени и адаптирани към българската правна действителност три обучения, разработени по програма HELP (в това число „Семейно право и права на човека”; „Антидискриминация” и „Правото на убежище”), който вече са част от постоянната учебна програма на Института.

Предстои да бъдат адаптирани за българска аудитория и някои от посочените по-долу дистанционни обучения, разработени в рамките на Европейската програма за обучение по права на човека на юристи в 28-те държави членки на Европейския съюз (програма "HELP в 28"), осъществявана от Съвета на Европа (СЕ) и финансирана от ЕС. "HELP в 28" е най-големият проект за обучение на съдии, прокурори и адвокати в областта на основните права, реализиран до момента в рамките на Европейския съюз.

Правото на личен интегритет (с акцент върху биоетиката)

Борба срещу расизма, ксенофобията, хомофобията и трансфобията

Трудови права

Защита на личните данни

Английската езикова версия на курсовете е свободно достъпна за ползване, след предварителна регистрация (http://help.ppa.coe.int/login) в обучителната платформа на програма HELP (http://help.ppa.coe.int/).

За достъп до материалите към посочените обучения можете да ползвате следния линк:http://help.ppa.coe.int/course/view.php?id=812

При успешно преминаване на обученията и постигнат резултат над 60% верни отговори на въпросите от тестовете към курсовете участниците ще получат електронни удостоверения за завършването им, издадени от програма “HELP в 28”.

За повече информация или съдействие можете да се обръщате към г-жа Корнелия Кирилова, ст. експерт в дирекция „Учебно-информационен център” на НИП, тел.: 02/ 9359 161, k.kirilova@nij.bg.

Последно модифициране: сряда, 21 септември 2016, 13:20