Свободен достъп до материали, свързани с приложението на Регламент (ЕС) №1215/2012

Информационна брошура

Приложение на Регламент (ЕО) №44/2001 в Румъния и България в светлината на практиката на Съда на ЕС - резюме. Регламент (ЕС) № 1215/2012 - пътят напред (анализ)

Разработените материали са свободно достъпни за ползване от регистрираните потребители на Портала за електронно обучение на НИП. Материалите са публикувани във виртуалната читалня, раздел "Учебни материали по Европейско и международно право", след избиране на бутона за самозаписване и идентифициране с потребителски профил. В случай, че нямате регистрация можете да създадете своя в  Портала.

Последно модифициране: сряда, 28 септември 2016, 17:33