Проучване на нуждите от обучение, 2016

Националният институт на правосъдието приключи обработването и обобщаването на информацията, получена в хода на кампанията по проучване на нуждите от обучение, проведена в периода м. октомври – м. ноември 2016 г.

Екипът на Института благодари на всички участници, които отделиха от времето си, за да попълнят анкетните карти. Цялата получена информация ще бъде използвана при подготовката на годишната програма за 2017 г. и в рамките на проектите по Оперативна програма „Добро управление”, по които НИП е бенефициент.

Кратка публична версия от 38 страници (от общо 123 страници) на резултатите от проучването.

Последно модифициране: петък, 20 януари 2017, 16:48