Ръководство за външен потребител на ИСУПО (Информационна система за управление на процеса на обучение)

Подаване на заявки за участие в обучения се извършва в Информационната система за управление на процеса на обучение (ИСУПО) - isupo.nij.bg.

2.3МБ PDF документ

Щракнете върху Ръководство ИСУПО.pdf, за да отворите файла.