Ръководство за външен потребител на ИСУПО (Информационна система за управление на процеса на обучение)

Подаване на заявки за участие в обучения се извършва в Информационната система за управление на процеса на обучение (ИСУПО) - isupo.nij.bg.

2.3MB PDF document

Click Ръководство ИСУПО.pdf link to view the file.