Каталог на предлаганите от Националния институт на правосъдието електронни обучения, подредени по азбучен ред


Начална дата и час: 26.10.2020 00:00
Крайна дата и час: 16.11.2020 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Ангелина Лазарова, Светла Иванова
Целева аудитория: съдии, разглеждащи наказателни дела, прокурори и следователи, съдебни и прокурорски помощници

Начална дата и час: 20.10.2020 09:00

Крайна дата и час: 14.11.2020 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: наказателно право и процес
Преподаватели и модератори: Милена Панева и проф. Нели Петрова
Целева аудитория: съдии, прокурорири, следователи и др. лца по чл. 249 от ЗСВ
Място на провеждане / институция: НИП

Начална дата и час: 22.10.2020 11:00
Крайна дата и час: 22.10.2020 13:00
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Лектори на събитието са изтъкнати експерти на Кралската прокурорска служба: Сара Лъмсден - адвокат в Централния орган на Обединеното кралство (UKCA). UKCA координира всички искания за взаимна правна помощ, изпратени до Обединеното кралство. Г-жа Лъмстен е част от екипа за Европа, който работи специално с искания за международна правна помощ от държави, които използват Европейската заповед за разследване и е единствена точка за контакт за искания от България, Гърция, Литва, Португалия и Румъния. Айо Айоънгбо - адвокат в Кралската прокурорска служба. Той подкрепя адвокатите, които работят в чужбина като им оказва съдействие при изготвяне на искания за международна правна помощ към страни от целия свят. Преди това г-н Айоънгбо е работил като прокурор за връзка с Ямайка, Тринидат и Турция. Предвид професионалната му практика до момента, разполага с обширен опит в областта на международната правна помощ.
Описание: Уебинарът е част от поредица съвместни инициативи на Националния институт на правосъдието и Кралската прокурорска служба, които се осъществяват с подкрепата на Британското посолство в София.
Обучителни цели: Ще бъдат обсъдени процедурите за получаване на доказателства от Обединеното кралство според техния вид; Европейска заповед за разследване и искания за правна помощ; ролята на Кралската прокурорска служба и на Централния орган на Обединеното кралство.
Целева аудитория: Събитието е предназначено за съдии, прокурори и следователи. Други професионалисти ще се допускат само при наличие на свободни места.
Максимален брой участници: 95


Начална дата и час: 12.10.2020 09:30
Крайна дата и час: 13.11.2020 13:00
Вид събитие: Обучение
Тематична област: Наказателно право; Наказателен процес
Целева аудитория: новоназначени съдии
Място на провеждане / институция: НИП Зали

Заявяване на участие: Тук


Кратко име на събитието: Възобновяване на наказателни дела
Начална дата и час: 05.10.2020 00:00
Крайна дата и час: 07.10.2020 00:00
Учебна/Правна област: Наказателно право и процес


Кратко име на събитието: Езикова култура
Начална дата и час: 13.10.2020 00:00
Крайна дата и час: 10.11.2020 00:00
Тематична област: Граматика


Кратко име на събитието: Събиране, обработка и съхраняване на данни от ЕУ
Начална дата и час: 13.10.2020 00:00
Крайна дата и час: 31.10.2020 00:00
Учебна/Правна област: Интердисциплинарни теми


Кратко име на събитието: УПО
Начална дата и час: 27.10.2020 00:00
Крайна дата и час: 16.11.2020 23:55

Целева група: съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници
Тематична област: Наказателно право; Наказателен процес

Обща информация:


Кратко име на събитието: НОСЗ, 11-17.09.2020 г.
Начална дата и час: 11.09.2020 08:00
Крайна дата и час: 17.09.2020 23:55

Обучението е предназначено за служителите на НИП и цели най-общото им запознаване с методите и начините на работа в дистанционно обучение. 

Курсът съдържа материали от обучението на обучители, проведено от НИП през 2018 г. 

След запознаване с материалите можете да поискате достъп до тестов курс като се обърнете към Янислава или Вела.

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Записване за обучението става чрез бутона "Запиши" по-долу. Необходимо е да разполагате с профил в Портала за ЕО на НИП.