За да откриете курс по ключова дума можете да използвате полето за търсене по-долу. 

За повече информация за съответния курс отворете резюмето към него (i).


Начална дата и час: 09.07.2024 07:00
Крайна дата и час: 09.08.2024 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение за самоподготовка
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението се провежда в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Обучителни цели: Целта на обучението е да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.
Целева аудитория: съдебни заседатели от РС Златоград с мандат 2024 - 2028
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Начална дата и час: 10.07.2024 07:00
Крайна дата и час: 30.07.2024 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение за самоподготовка
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението се провежда в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Обучителни цели: Целта на обучението е да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.
Целева аудитория: съдебни заседатели от РС Смолян с мандат 2024 - 2028
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Начална дата и час: 01.07.2024 14:00
Крайна дата и час: 19.07.2024 23:55
Вид събитие: обучение
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението се провежда в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Обучителни цели: Целта на обучението е да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.
Целева аудитория: съдебни заседатели от ОС Смолян с мандат 2024 - 2028
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Начална дата и час: 25.06.2024 16:00
Крайна дата и час: 19.07.2024 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение за самоподготовка
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението се провежда в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Обучителни цели: Целта на обучението е да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.
Целева аудитория: съдебни заседатели от РС Елхово с мандат 2024 - 2028
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Начална дата и час: 28.06.2024 10:00
Крайна дата и час: 12.07.2024 23:55
Вид събитие: обучение
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението се провежда в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Обучителни цели: Целта на учебния план е да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели
Целева аудитория: съдебни заседатели от РС Търговище с мандат 2024 - 2027 г.
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Начална дата и час: 08.07.2024 07:00
Крайна дата и час: 30.07.2024 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение за самоподготовка
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението се провежда в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Обучителни цели: Целта на обучението е да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.
Целева аудитория: съдебни заседатели от РС Чепеларе с мандат 2024 - 2028
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 27.06.2024 07:00
Крайна дата и час: 27.07.2024 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение за самоподготовка
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението се провежда в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Обучителни цели: Целта на обучението е да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.
Целева аудитория: съдебни заседатели от РС Девин с мандат 2024 - 2028
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 15.10.2024 13:30
Крайна дата и час: 15.10.2024 15:30
Вид събитие: Уебинар
Тематична област: Интердисциплинарно обучение
Преподаватели и модератори: Росица Тончева, съдия Апелативен съд Варна
Целева аудитория: Представители на професионалната общност - лица по чл. 249 ЗСВ
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 01.07.2024 09:30
Крайна дата и час: 01.07.2024 10:30
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Николай Чакъров, съдия СРС
Целева аудитория: съдии, съдебни помощници и други лица по чл. 249 ЗСВ с професионален интерес в гражданскоправната материя
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 10.06.2024 09:00
Крайна дата и час: 14.06.2024 17:00

Начална дата и час: 01.10.2023 09:00
Крайна дата и час: 30.06.2024 00:00

Начална дата и час: 01.10.2023 09:00
Крайна дата и час: 30.06.2024 00:00
Целева аудитория: кандидати за младши следователи


Начална дата и час: 01.10.2023 00:00
Крайна дата и час: 30.06.2024 00:00

Начална дата и час: 05.03.2024 00:00
Крайна дата и час: 20.03.2024 00:00
Вид събитие: обучение
Тематична област: Трудово право
Преподаватели и модератори: Марио Първанов, съдия ВКС
Целева аудитория: новоназначени съдии
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Начална дата и час: 16.01.2023 09:00
Крайна дата и час: 17.02.2023 17:00
Тематична област: Наказателно право
Преподаватели и модератори: Диана Мицканова, прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен
Целева аудитория: новоназначени прокурори

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 12.02.2024 09:00
Крайна дата и час: 01.03.2024 17:00
Тематична област: Облигационно право
Преподаватели и модератори: Красимир Машев, съдия в САС, командирован във ВКС Емилия Василева, съдия във ВКС Емануела Балевска, експерт, пенсиониран съдия от ВКС
Обучителни цели: Придобиване на знания, умения и компетентности за упражняване на професията районен съдия.
Целева аудитория: новоназначени съдии в районните съдилища
Място на провеждане / институция: НИП
Място на настаняване: хотел "Астория Гранд Хотел"

Начална дата и час: 12.12.2022 00:00
Крайна дата и час: 17.03.2023 17:30
Вид събитие: Смесено обучение
Тематична област: Административно право и процес
Целева аудитория: административни съдии
Място на провеждане / институция: НИП

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 01.04.2024 00:00
Крайна дата и час: 05.05.2024 00:00
Целева аудитория: кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи


Начална дата и час: 02.10.2023 00:00
Крайна дата и час: 01.07.2024 00:00
Тематична област: Наказателен процес


Начална дата и час: 14.05.2024 14:00
Крайна дата и час: 30.06.2024 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Етика
Преподаватели и модератори: Росица Тончева - съдия в АС Варна, Десислава Петрова - зам.-градски прокурор и Ели Христова - член на Висшия адвокатски съвет
Целева аудитория: съдии, прокурори, адвокати
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 28.05.2024 09:00
Крайна дата и час: 28.06.2024 23:55
Тематична област: Престъпление от омраза
Преподаватели и модератори: Йонко Грозев, съдия с изтекъл мандат, ЕСПЧ, Галя Вълкова, съдия, СГС, Чавдар Димитров, съдия, АдмС Бургас, Сава Петров, прокурор, ВП, Диляна Гитева, адвокат в САК
Целева аудитория: съдии, прокурори и експерти от компетентните институции
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 24.04.2024 09:30
Крайна дата и час: 24.04.2024 13:00
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Красимир Машев, съдия, Софийски апелативен съд
Целева аудитория: съдии, съдебни помощници и други лица по чл. 249 ЗСВ с професионален интерес в гражданскоправната материя
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 12.04.2024 10:00
Крайна дата и час: 12.04.2024 11:30
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Диана Мицканова, прокурор Окръжна прокуратура - Плевен
Целева аудитория: съдии и прокурори от районен и окръжен съд, прокурорски и съдебни помощници
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 04.03.2024 08:00
Крайна дата и час: 18.03.2024 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Мария Дончева - заместник-председател, Софийски районен съд; Галя Вълкова - съдия, Софийски градски съд;
Описание: Обучението е насочено към надграждане на придобитите знания и компетентности в дистанционния курс за самоподготовка "Правосъдие, съобразено с интересите на детето". До обучението се допускат само участници, които са завършили курса за самоподготовка и попадат в целевата група на Националния институт на правосъдието.
Обучителни цели: Надграждане на придобитите знания и компетентности в дистанционния курс за самоподготовка "Правосъдие, съобразено с интересите на детето" чрез обсъждане на специфичния опит на българските съдии по проблемите на съобразеното с интересите на детето правосъдие
Очаквани резултати: Повишаване на компетентностите в областта на правосъдието, съобразено с интересите на детето
Целева аудитория: Съдии, прокурори, следователи и други представители на целевата аудитария на НИП
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 02.01.2024 00:00
Крайна дата и час: 30.04.2024 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Тематична област: Начално обучение на съдебни служители
Целева аудитория: съдебни служители от съдилищата със стаж до 6 месеца в съдебната система
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук