За да откриете курс по ключова дума можете да използвате полето за търсене по-долу. 

За повече информация за съответния курс отворете резюмето към него (i).


Начална дата и час: 24.10.2022 04:00
Крайна дата и час: 31.10.2022 17:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Интердисциплинарно обучение
Преподаватели и модератори: Елена Бангиева, експерт "Връзки с обществеността"
Целева аудитория: председатели на съдилища, съдии и експерти ВО
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 23.01.2023 09:00
Крайна дата и час: 29.01.2023 23:55
Вид събитие: Тематична онлайн сесия
Преподаватели и модератори: Илка Зафирова - Център за образователни инициативи
Целева аудитория: Съдии, прокурори, следователи и др. представители на професионалната общност - настоящи и потенциални преподаватели на Националния институт на правосъдието
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 31.01.2023 00:00
Крайна дата и час: 06.02.2023 23:59
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Александър Кирков, преподавател, УНИБИТ
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 10.02.2023 11:00
Крайна дата и час: 10.02.2023 13:00
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Ина Ахмедова, юрист, експерт по трудово законодателство
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 01.03.2023 00:00
Крайна дата и час: 13.03.2023 23:59
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Марияна Ширванян - съдия, Административен съд Варна
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 06.03.2023 00:05
Крайна дата и час: 12.03.2023 23:55
Вид събитие: Тематична онлайн сесия
Преподаватели и модератори: Илка Зафирова - Център за образователни инициативи
Описание: Тематичната онлайн сесия е част от поредица сесии, осъществявани по проект "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", Оперативна програма "Добро управление".
Обучителни цели: 1. Надграждане на умения и компетентности за съдаване на интерактивно съдържание в електронна среда 2. Обмен на опит и добри практики за работа с дейността "Урок" в платформата за е-обучение на НИП
Очаквани резултати: Повишаване на дигиталните компетентности при работа в електронна среда
Целева аудитория: Настоящи и потенциални преподаватели на Националния институт на правосъдието
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 06.04.2023 14:00
Крайна дата и час: 06.04.2023 15:30
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Диана Коледжикова, съдия, Софийски апелативен съд
Целева аудитория: български съдии, съдебни служители, лица по чл. 249 ЗСВ
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Курс за задъжлително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии - ГПП, Випуск 2022-2023


Начална дата и час: 12.12.2022 00:00
Крайна дата и час: 10.02.2023 00:00
Вид събитие: Смесено обучение
Тематична област: Административно право и процес
Целева аудитория: административни съдии
Място на провеждане / институция: НИП

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 14.11.2022 09:00
Крайна дата и час: 16.12.2022 00:00
Тематична област: Наказателен процес
Преподаватели и модератори: Диана Мицканова, прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен
Целева аудитория: новоназначени прокурори


Начална дата и час: 16.01.2023 09:00
Крайна дата и час: 17.02.2023 17:00
Тематична област: Наказателно право
Преподаватели и модератори: Диана Мицканова, прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен
Целева аудитория: новоназначени прокурори

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 03.10.2022 09:00
Крайна дата и час: 02.07.2023 00:00
Място на провеждане / институция: НИП


Начална дата и час: 03.10.2022 00:00
Крайна дата и час: 02.07.2023 00:00


Начална дата и час: 23.01.2023 09:00
Крайна дата и час: 24.02.2023 17:00
Тематична област: Наказателен процес

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 19.09.2022 09:00
Крайна дата и час: 21.10.2022 17:00
Тематична област: Наказателен процес

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 17.10.2022 09:00
Крайна дата и час: 18.11.2022 17:30

Начална дата и час: 31.10.2022 09:00
Крайна дата и час: 30.11.2022 17:00
Тематична област: Наказателно право

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 06.02.2023 09:00
Крайна дата и час: 10.03.2023 17:00
Тематична област: Наказателен процес

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 27.02.2023 09:00
Крайна дата и час: 29.03.2023 17:00
Тематична област: Наказателно право

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 13.03.2023 09:00
Крайна дата и час: 12.04.2023 17:00
Тематична област: Наказателно право

Заявяване на участие: Тук

Курс за първоначално обучение на кандидатите за младши съдии по НПП - Випуск 2022-2023