Учебни материали, чрез които потребителите могат самостоятелно да придобият нови знания и да ги оценят.


Начална дата и час: 01.02.2024 08:00
Крайна дата и час: 29.02.2024 23:55
Вид събитие: Дистанционен самообучителен курс
Описание: Курсът е разработен и преведен на български език от експерти на програма HELP на ЕС и Съвета на Европа. Курсът е отворен за всички потребители на Портала за електронно обучение на НИП. Не се изисква подаване на заявка за участие. Достатъчно е потребителите да се запишат сами за курса.
Обучителни цели: Курсът представя най-общо основни понятия и норми, насочени към прилагане на процедури, съобразени с интересите на детето
Очаквани резултати: Успешно завършилите участници могат да се включат в дистанцинно обучение по темата, разработено от сертифицирани по програма HELP български обучители
Целева аудитория: Съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност.
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София
Въведение в правосъдието деца ЧЗВ.pdfВъведение в правосъдието деца ЧЗВ.pdf


Начална дата и час: 01.09.2023 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение за самоподготовка
Преподаватели и модератори: Иваничка Славкова, заместник-председател, Окръжен съд - Варна; Силвия Обрешкова, заместник-председател, Районен съд - Варна; Мария Дончева - заместник-председател, Софийски районен съд; Владислава Ангелова, съдия, Софийски районен съд; Ралица Първанова, прокурор, Софийска районна прокуратура; Катерина Александрова, следовател, СлО при Софийска градска прокуратура; Люболир Крилчев, УНИЦЕФ
Описание: Метод на включване в курса: регистрирани потребители на Портала за е-обучение на НИП; самостоятелно записване чрез бутон "Запишете ме" (изберете заглавието на курса и ще видите бутона)
Обучителни цели: Самообучителен сертификационен курс за специализирано обучение на магистратите, работещи по наказателни дела. Учебните материали са фокусирани върху правата на ненавършилите пълнолетие лица, участващи в наказателното производство във връзка с измененията в НПК, обн. в ДВ, бр. 48/2023
Целева аудитория: Съдии, прокурори и следователи, работещи по наказателни дела с участието на непълнолетни лица
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Анализът на доклади за подозрителни транзакции, свързани с прането на пари или финансирането на тероризма е основна функция на звената за финансово разузнаване (ЗФР). В този курс ще се научите как да оценявате риска от съмнителни операции и да анализирате доклади за съмнителни транзакции (ДПТ). Курсът е разработен съвместно с Egmont Group от ЗФР и се базира на съдържанието на обучението по Тактически анализ на място на Egmont Group. Насочен е основно към анализатори от ЗФР, но е полезен за всеки, който анализира доказателства, като част от финансово разследване.
Разбирайте основните отговорности на ЗФР;
Правете разлика между информация и разследване;
 Оценявайте риска от съмнителни операции;
Извършвайте анализ на ДПТ, включително всички стъпки от цикъла на разследване: създаване на план за събиране на доказателства и хипотеза, събиране, анализиране и оценяване на информация, както и създаване и разпространение на доклада ви с констатации.  

В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.

За повечето разследващи, предпочитаният инструмент за анализиране на финансова информация е Excel . В този курс ще използвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни като например банкови извлечения, фактури, телефонни справки и търговски транзакции. 

 • Защитете данните от случайни промени. 
 • Използвайте елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват.
 • Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите.
 • Използвайте междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено
 • Създавайте интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици).
 • Ще получите информация за типични модели при незаконно използване на банкови сметки, което ще ви даде допълнителни възможности за анализ на финансови данни. 

В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. 

След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване, издадено по образец на Базелския институт.

Системите и правоприлагането при борбата с пранетона пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ) се засилват по целия свят. Важно е професионалистите да имат вярно и актуално разбиране на заплахите от финансиране на тероризма, както и как да го разпознават, анализират и докладват.

Разпознавайте различните действащи лица, ангажирани в борбата срещу финансиране на тероризма Разбирайте разликите и приликите между прането на пари и финансирането на тероризма Обяснявайте защо терористичните групировки се нуждаят от средства и техните различни източници Търсете и събирайте информация за терористични групировки Забелязвайте различни индикатори за дейности, финансиращи тероризма Създавайте доклади и визуални графики и ги разпространявайте правилно Курсът е разработен съвместно с Egmont Group от ЗФР и се базира на съдържанието на обучението по Финансиране на тероризма на място на Egmont Group В този курс сами определяте темпото.

Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.

Случаите на корупция и пране на пари изискват усилия при разследването, простиращи се отвъд националните граници. Защо? Компания, която плаща подкупи за договор може да се намира в чужда държава. Може активите, които са придобити или които се използват от заподозряния да са регистрирани на името на чуждестранна компания. Корумпирано длъжностно лице може да изпира подкупи в друга юрисдикция. Успешното международно сътрудничество и събирането на информация и доказателства са ключови за успешното наказателно преследване.

Посредством симулация на разследване на публичното длъжностно лице „Daniel Regnard“ ще натрупате уменията, необходими при събирането и искането на информация и доказателства от международни източници.

 • Разбирате важността на международното сътрудничество, международните канали, които можете да използвате, както и разликите между тях
 • Използвате източници на обществено достъпна информация, като търговски регистри, статии във вестници, социални медии и фирмени уебсайтове, за да събирате информация
 • Искате информация неофициално по канали полиция-към-полиция и ЗФР-към-ЗФР
 • Разбирате принципите и законовите изисквания за правна взаимопомощ (ПВП) както и допустимостта на чуждестранни доказателства в наказателни производства на местно ниво
 • Пишете ефективни искания за ПВП и да отговаряте на отказа им, ако е необходимо

В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.


Анализът на източници и употреба на средствата е елементарен, но мощен метод за доказване на неясен или незаконен доход в случай за корупция или пране на пари когато няма налични преки доказателства. Също така е и решаващ инструмент в случаи на незаконно обогатяване в държави, в които е това е криминализирано. Ще се научите как да:

 • Разбирате как косвени доказателства като например банкови извлечения могат да допринесат за доказването на случаи на подкупи и корупция и/или да предоставят доказателства за незаконно обогатяване
 • Изчислявате неясният/незаконен доход на заподозряния, използвайки метода на Източници и използване
 • Откривате “източници” и “използване” на средства по случая си
 • Използвате елементарен шаблон в Excel, който да ви помогне при изчисляването на сумата на неясния/незаконен доход

В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.

Разузнаването с използване на открити източници (РИОИ) е основен елемент на по-голямата част от разследванията на случаи на корупция и изпиране на пари. Информацията и доказателствата, които можете да съберете от обществено достъпни източници, може да бъде решаващ фактор за това дали разследването ще бъде успешно или ще изпадне в задънена улица.Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия. Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл. Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия.

 • Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл
 • Подготовка на научноизследователската среда
 • Търсене в базите данни на отворената мрежа и сенчестия интернет
 • Анализиране на записите за домейна за откриване на информация относно уебсайтове
 • Използване на кеширани и архивирани записи за възобновяване на предишни версии на уебсайтове
 • Събиране на информация от сайтове за социални медии Използване на визуална и мета информация за изображения
 • Търсене в онлайн общности, проучване на страници от напълно анонимния интернет и биткойн
 • Използването на визуална информация и мета изображение
 • Изготвяне на доклад за OSINT разследване

По време на курса се потапяте в симулирано разследване на риболовен кораб FV Malaga и неговия собственик – организация Mossaman Commodities. Следвате потенциални следи от открити източници за злоупотреба с фирмени структури, които разкриват признаци за незаконен риболов и контрабанда с части от застрашени от изчезване видове.

Курсът е разработен от нашия екип за електронно обучение в сътрудничество с експерти по темата от ICAR и нашата програма >Green Corruption, с основно финансиране от PMI Impact.


Начална дата и час: 11.07.2022 08:00

Крайна дата и час: 31.12.2024 17:30
Вид събитие: Самоподготовка
Тематична област: Европейско право
Преподаватели и модератори: Весела Гълъбова - заместник-председател на Районен съд Варна; Мария Дончева - земестник-педседател на Софийски районен съд
Целева аудитория: Целева група на обучението са съдиите, прокурорите, следователите, съдебните и прокурорските помощници и други работещи в сферата на правосъдието, както и служители на институциите, притежаващи компетентност в разглежданата област.
Място на провеждане: Портал за електронно обучение на НИП

Включване в обучението: можете да се самозапишете чрез бутона "Запишете ме", видим след избор на името на обучението, или като се свържете с Янислава Андреева, y.andreeva@nij.bg


Начална дата и час: 10.11.2022 00:00
Вид събитие: самоподготовка
Описание: Материалите са разработени през периода м. юли - м. октомври 2022 г. от съдии и съдебни служители от Окръжен съд Варна и Районен съд Пловдив.
Целева аудитория: Съдии и съдебни служители
Място на провеждане: Портал за електронно обучение на НИП


Начална дата и час: 01.01.2023 00:00

Вид събитие: Самоподготовка
Описание: Материалите са разработени по проект „Правосъдие през 21. век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Курсът е отворен за самостоятелно записване за представителите на целевата група на Националния институт на правосъдието.
Обучителни цели: Запознаване с начина на работа с основните ресурси и дейности в Портала за е-обучение на НИП; Насочване към идеи за употреба на ресурсите и дейностите.
Очаквани резултати: Повишаване на дигиталните компетентности на представителите на целевата група на НИП
Целева аудитория: Потенциални и настоящи преподаватели на НИП
Място на провеждане: НИП | Портал за електронно обучение на НИП

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Записване за обучението става чрез бутона "Запиши" по-долу. Необходимо е да разполагате с профил в Портала за ЕО на НИП. 

Самообучителният курс е предоставен за ползване от Службата по наркотиците и престъпността на ООН. Курсът се основава на Бангалорските принципи за съдебно поведение и на изискванията за прилагане на чл. 11 от Конвенцията на ООН срещу корупцията. Чрез него задълбочено се изясняват принципите от Бангалор и се изследват практически аспекти на прилагането им в ежедневието на магистратите.

Обучителните материали са преведени на български език и адаптирани от съдия Илияна Балтова, Апелативен съд – Бургас и съдия Виолета Магдалинчева-Клингова, Софийски градски съд в рамките на дейност 3 „Обучителни дейности за развиване на професионална компетентност и интегритет“ по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители”. 

Място на провеждане: Портал за електронно обучение на НИП