Целева група: докторанти от юридическите факултети на университетите в България

Начин на вкючване: чрез попълване на заявка

Визия

Националният институт на правосъдието инициира и подкрепя различни съвременни подходи за обмен на знания и развитие на професионалните компетентности

Предоставени възможности

 • Осъществяване на работни и професионални контакти с магистрати, научни сътрудници в правните области и експрети
 • Информация за обучения в страната и чужбина, организирани от НИП
 • Участие в изготвяне на самообучителни ресурси, учебни материали, аналитични разработки, необходими за осъществяването на обучителната и квалификационната дейност на НИП;
 • Надграждане на собствените умения и компетентности

Форумът е организиран в съответствие с чл. 4,  т. 7 от Правилата за дейността на съдиите – наставници

Целева група: съдии - наставници

Цели на форума: 

 • Споделяне на добри практики между наставниците;
 • Обратна връзка за знанията и уменията, придобити от кандидатите за младши магистрати по време на задължителното първоначално обучение в НИП;
 • Оказване на взаимопомощ и съдействие между наставниците при възникнали казуси;
 • Оценка на института магистрат-наставник;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното въвеждащо обучение на новоназначени съдии и прокурори на районно ниво;
 • Обсъждане и решаване на проблеми при осъществяване на функциите на наставника;
 • Създаване и обсъждане на програма за обучение на магистратите – наставници;
 • Осъществяване на контакт между наставниците и постоянните преподаватели;
 • Осъществяване на контакт  между наставниците и НИП;
 • Създаване и дискутиране на учебни материали, помагала и др.

Включването във форума се извършва чрез самозаписване. За да се запишете за форума е необходимо да разполагате с код за записване. За повече информация можете да се обръщате към лицата за контакт.

Форумът е организиран в съответствие с чл. 4,  т. 7 от Правилата за дейността на съдиите – наставници

Целева група: съдии - наставници

Цели на форума: 

 • Споделяне на добри практики между наставниците;
 • Обратна връзка за знанията и уменията, придобити от кандидатите за младши магистрати по време на задължителното първоначално обучение в НИП;
 • Оказване на взаимопомощ и съдействие между наставниците при възникнали казуси;
 • Оценка на института магистрат-наставник;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното въвеждащо обучение на новоназначени съдии и прокурори на районно ниво;
 • Обсъждане и решаване на проблеми при осъществяване на функциите на наставника;
 • Създаване и обсъждане на програма за обучение на магистратите – наставници;
 • Осъществяване на контакт между наставниците и постоянните преподаватели;
 • Осъществяване на контакт  между наставниците и НИП;
 • Създаване и дискутиране на учебни материали, помагала и др.

Включването във форума се извършва чрез самозаписване. За да се запишете за форума е необходимо да разполагате с код за записване. За повече информация можете да се обръщате към лицата за контакт. 

Виртуално пространство за споделяне на информация и обмен на идеи на работната група за проучване практиката на ЕСПЧ във връзка с провеждането на ефективно разследване. 

Аудитория: предварително определени членовете на работната група

Аудитория: кандидати за младши съдии от випуск 2019/20 г.

Включване във форума: След създаден профил в портала за електронно обучение. За повече информация - координаторите на форума

Цели:

Обмен на информация, свързана с процеса на обучение
Работа с електронни ресурси и дейности в хода на обучението

Аудитория: кандидати за младши съдии от випуск 2018/19 г.

Включване във форума: След създаден профил в портала за електронно обучение. За повече информация - координаторите на форума

Цели:

Обмен на информация, свързана с процеса на обучение
Работа с електронни ресурси и дейности в хода на обучението

Аудитория: кандидати за младши съдии от випуск 2018/19 г.

Включване във форума: След създаден профил в портала за електронно обучение. За повече информация - координаторите на форума

Цели:

Обмен на информация, свързана с процеса на обучение
Работа с електронни ресурси и дейности в хода на обучението

Аудитория: кандидати за младши съдии от випуск 2017/18 г.

Включване във форума: След създаден профил в портала за електронно обучение. За повече информация - координаторите на форума

Цели:

Обмен на информация, свързана с процеса на обучение
Работа с електронни ресурси и дейности в хода на обучението