Начална дата и час: 02.03.2023 00:00
Крайна дата и час: 30.09.2023 23:35
Преподаватели и модератори: Членове на работната група, определени по заповед
Описание: Дейност: Разработване на "Помагало по наказателно-процесуално право за прокурори"
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: СофияЦелева аудитория: Автори на съмообучителни ресурси, определени със заповед на директора на НИП


Начална дата и час: 02.03.2023 00:00
Крайна дата и час: 30.09.2023 23:55
Преподаватели и модератори: Членове на работната група, определени по заповед
Описание: Дейност: Разработване на "Ръководство на първоинстанционен наказателен съдебен състав". Форум на работната група за разработване на "Ръководство на първоинстанционен наказателен съдебен състав"
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София


Начална дата и час: 21.03.2023 11:00
Крайна дата и час: 30.09.2023 09:00
Тематична област: Административен процес
Описание: Дейност: Разработване на "Ръководство за дейността на административния съдия – обща и специална част". Форум на работната група за разработване на "Ръководство за дейността на административния съдия - обща и специална част"
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Форумът е достъпен само членове на работната група

Форумът е достъпен само за членове на работната група

Форумът е достъпен само членове на работната група


Начална дата и час: 26.01.2023 00:00
Крайна дата и час: 23.07.2023 00:00
Вид събитие: Изследователска общност
Преподаватели и модератори: проф. Васил Атанасов - ръководител на Токсикохимическа лаборатория при ВМА, Антоанета Чакърова - прокурор в Апелативна прокуратура - Велико Търново
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Подготвителен курс на отбор THEMIS - 2022 за участие в полуфинал D: 

https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019111/THEMIS-2022-Semi-final-D-Judicial-Ethics-and-Professional-Conduct---TH202204/

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, по договор № BG05SFOP002-3.006-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

 Участие: Сформирана работна група

Договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г. по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие“
на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Описание: Курсът съдържа предпечатната версия на "Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола". 

Целева група: Потребители на Портала за електронно обучение на НИП.

Начин на записване: Самостоятелно записване (самозаписване) чрез бутона "Запишете ме". За да видите бутона за записване натиснете върху името на курса. 

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, по договор № BG05SFOP002-3.006-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

 Участие: Сформирана работна група

Проект „Правосъдие през 21. век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

 Участие: Сформирана работна група

Виртуално пространство за споделяне на информация и обмен на идеи на работната група за проучване практиката на ЕСПЧ във връзка с провеждането на ефективно разследване. 

Аудитория: предварително определени членовете на работната група