Начална дата и час: 15.05.2023 09:00
Крайна дата и час: 15.05.2024 23:55
Вид събитие: Форум
Описание: Форумът на лицата за контакт с медиите е организиран от Националния институт на правосъдието
Целева аудитория: Лица за контакт с медиите от съдилищата
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Форумът е предназначен за обсъждане на предложението на Националния институт на правосъдието за промяна в модела за първоначално назначаване в съдебната система от младши съдии, младши прокурори и младши следователи, Випуск 2020/2021 г.

Предложенията, коментарите и препоръките по предложения модел на други представители на професионалната общност се очакват на електронната поща на Националния институт на правосъдието nij@nij.bg в срок до 01.11.2021 г. 

Повече информация можете да намерите тук.  

Форум по права на човека - устойчива платформа за обмен на актуална информация, професионални знания и опит за прилагане на установените стандарти за защита на основните права.

Форумът по права на човека подпомага Националния институт на правосъдието при идентифициране на актуални потребности от обучение, планиране на обучителната дейност, идентифициране и структуриране на учебни ресурси и създаване и поддържане на платформи за обмяна на добри практики и професионален опит.

Участници: съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и други експерти, притежаващи задълбочени познания и опит в областта на върховенството на закона, етиката и професионалното поведение, защитата на основните права, детско правосъдие, и/или различни аспекти на правоприлагането.

Форумът е организиран в съответствие с чл. 4,  т. 7 от Правилата за дейността на съдиите – наставници

Целева група: съдии - наставници

Цели на форума: 

 • Споделяне на добри практики между наставниците;
 • Обратна връзка за знанията и уменията, придобити от кандидатите за младши магистрати по време на задължителното първоначално обучение в НИП;
 • Оказване на взаимопомощ и съдействие между наставниците при възникнали казуси;
 • Оценка на института магистрат-наставник;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното въвеждащо обучение на новоназначени съдии и прокурори на районно ниво;
 • Обсъждане и решаване на проблеми при осъществяване на функциите на наставника;
 • Създаване и обсъждане на програма за обучение на магистратите – наставници;
 • Осъществяване на контакт между наставниците и постоянните преподаватели;
 • Осъществяване на контакт  между наставниците и НИП;
 • Създаване и дискутиране на учебни материали, помагала и др.

Включването във форума се извършва чрез самозаписване. За да се запишете за форума е необходимо да разполагате с код за записване. За повече информация можете да се обръщате към лицата за контакт. 

Форумът е организиран в съответствие с чл. 4,  т. 7 от Правилата за дейността на съдиите – наставници

Целева група: съдии - наставници

Цели на форума: 

 • Споделяне на добри практики между наставниците;
 • Обратна връзка за знанията и уменията, придобити от кандидатите за младши магистрати по време на задължителното първоначално обучение в НИП;
 • Оказване на взаимопомощ и съдействие между наставниците при възникнали казуси;
 • Оценка на института магистрат-наставник;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното въвеждащо обучение на новоназначени съдии и прокурори на районно ниво;
 • Обсъждане и решаване на проблеми при осъществяване на функциите на наставника;
 • Създаване и обсъждане на програма за обучение на магистратите – наставници;
 • Осъществяване на контакт между наставниците и постоянните преподаватели;
 • Осъществяване на контакт  между наставниците и НИП;
 • Създаване и дискутиране на учебни материали, помагала и др.

Включването във форума се извършва чрез самозаписване. За да се запишете за форума е необходимо да разполагате с код за записване. За повече информация можете да се обръщате към лицата за контакт.

Целева група: докторанти от юридическите факултети на университетите в България

Начин на вкючване: чрез попълване на заявка

Визия

Националният институт на правосъдието инициира и подкрепя различни съвременни подходи за обмен на знания и развитие на професионалните компетентности

Предоставени възможности

 • Осъществяване на работни и професионални контакти с магистрати, научни сътрудници в правните области и експрети
 • Информация за обучения в страната и чужбина, организирани от НИП
 • Участие в изготвяне на самообучителни ресурси, учебни материали, аналитични разработки, необходими за осъществяването на обучителната и квалификационната дейност на НИП;
 • Надграждане на собствените умения и компетентности