Очаквайте скоро във Виртуалната библиотека: 

Виртуалната библиотека на Националния институт на правосъдието обединява няколко категории ресурси, организирани по следния начин: 

Амбицията на Националния институт на правосъдието е да обедини информацията за всички налични ресурси и да я предостави на разположение на потребителите на Виртуалната библиотека.

В този смисъл тук можете да откриете и препратки към:

  •  Библиотечния каталог на библиотека НИП – от тук можете да получите подробна информация за изданията, налични за ползване на място и/или за заемане. През годините фондът се увеличава многократно и в момента наброява над 7000 заглавия. 

Каталогът съдържа библиографски описания на книги, периодични издания, статии и доклади в областта на правото. Софтуерът на каталога е разработен по проект „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-42/20.02.2013 г. За достъп до библиотечния каталог е необходимо да се регистрирате тук

  • Актуална практика на СЕС и ЕСПЧ - Националният институт на правосъдието предлага на Вашето внимание информация за актуални съдебни решения от практиката на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека.  
  • Европейски правен преглед - достъп до пълнотекстовото съдържание на списанието

 

Все още нямате регистрация в Портала е-НИП?

Създаване на профил

 

е-Читалнята за адвокати е виртуално пространство, в което всеки вписан адвокат може да получи електронен достъп до богато пълнотекстово съдържание. Тук се намират издания на НИП, публикации на други институции в т. ч. лекционни материали, наръчници, помагала, становища, анализи и др., създадени и/или използвани в хода на обучителния процес на НИП. Всички публикувани ресурси са обект на закрила по силата на действащия Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и могат да се използват свободно по реда на чл. 24 от ЗАПСП след коректно посочване на източника. За достъп до е-Читалнята за адвокати се изисква регистрация в Портала за електронно обучение и еднократно записване.

Общата е-Читалня е виртуално пространство, в което потребителите могат да получат електронен достъп до богато и актуално пълнотекстово съдържание. Тук се намират издания на НИП, публикации на други институции в т. ч. лекционни материали, наръчници, помагала, становища, анализи, видео и др., създадени и/или използвани в хода на обучителния процес на НИП. Всички те са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и могат да се използват свободно само по реда на чл. 24 от ЗАПСП след коректно посочване на източника. За достъп до Общия репозиториум е необходима регистрация в Портала за електронно обучение и еднократно записване.