Начална дата и час: 25.11.2021 00:00
Крайна дата и час: 06.12.2021 23:59
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Престъпление от омраза
Преподаватели и модератори: Сава Петров - прокурор, Върховна касационна прокуратура, Румяна Тозова - следовател, Национална следствена служба, командирована като постоянен преподавател в НИП
Описание: Обучението е насочено към проблемите на престъпленията от омраза и включва кратък теоретичен материал, разработен от преподавателите, работа по групи и провеждане на виртуална класна стая. Вишртуалната класна стая се провежда на 6.12.2021 г. и е с продължителност 3 часа.
Обучителни цели: 1) Запознаване с актуалните тенденции и насоки при разследване на престъпленията от омраза; 2) Обем на практика в областта на престъпленията от омраза;
Целева аудитория: Прокурори, следователи и разследващи полицаи
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук