Начална дата и час: 03.04.2023 00:00
Крайна дата и час: 13.04.2023 23:55
Вид събитие: Тематична онлайн сесия
Преподаватели и модератори: Илка Зафирова - Център за образователни инициативи
Описание: Тематичната онлайн сесия е част от поредица сесии, осъществявани по проект "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", Оперативна програма "Добро управление".
Обучителни цели: 1. Надграждане на уменията и компетентностите за създаване на различни видове въпроси в електронна среда 2. Надграждане на уменията за създаване на различни видове тестове 2. Обмен на опит и добри практики при изпозването на тестове за самооценка и изпитни тестове
Очаквани резултати: Повишаване на дигиталните компетентности при работа в електронна среда
Целева аудитория: Настоящи и потенциални съдебни обучители на НИП, проявяващи професионален интерес към електронните форми на съдебното обучение
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук